Библиографија


1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА

АВТОР: МИТКО ПАНОВ, Скопје, 1998


2. БИТОЛСКИ РЕГИОН – НАСЕЛЕНИЕ И НАСЕЛБИ

АВТОРИ: НИКОЛА ВЕНКО ДИМИТРОВ И ТРАЈКО ОГНЕНОВСКИ, БИТОЛА – 2009


3. WIKIPEDIA