Олевени

        Околината на оваа населба била богата со многу оревови стебла, затоа жителите на околните села, олевенци прво ги викале оревци, а подоцна овој збор се трансформирал во олевци и на крај во олевенци, односно Олевени.

        Олевени се наоѓа во југозападниот дел на територијата на општина Битола. Селото е ридско, на 650м м надморска височина. Од Битола населбата е оддалечена 9 км.

        Олевени е мала населба којашто во 1953 г. имала максимален број од 302 жители, а во 2002 г. бројот се намалил на 157 жители. Бројот на емигрираното население изнесува над 200 лица.

        Слава на селото е Атанасовден (15 мај).

Цркви и Манастири

Св. Атанас

Св. Ѓорѓи

Св. Илија

Св. Петка

Св. Ана

Параклис Св. Антониј