Прострање

         Селото Прострање се наога во западниот дал на Република Македонија во Општина Кичево. Селото е ридско и се наоѓа на 995 метри надморска височина. Прострање од Кичево е оддалечено 24км.

        Според податоците на Васил К’нчов од 1900 година, селото имало 560 жители, Во 1961 година броела 295 жители, а во 2002 година 31 жител.

Цркви и Манастири

Св. Никола

Св. Атанас

Пресвета Богородица

Св. Петка