Чаниште

        Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, од левата страна на Црна Река (предел познат како Мало Мариово. Селото е ридско, на надморска висина од 720м.н.в.

        Селото во 1961г. броело 694 жители, додека во 2002г. - 47 жители. 

        Селска слава:  Преподобна Параскева (Петковден) - 27 Октомври. „Света Петка“ во село Чаниште е еднокорабна градба, Подигната е во 1870 година, а живописана во 1882 година.

 

Цркви и Манастири

Св. Петка

Манастир Св. Петка