Горно Егри

        Локацијата на оваа раселена рамничарска населба лежи на 580 м надморска височина. На местото од некогашното село денес има остатоци од само две куќи.

        Во 1900г. селото броело 120 жители, за да во 1914г. само 42 жители. За време на Првата светска војна, односно во 1916г. селото било целосно раселено поради жестоките борби кои се воделе на тој терен.