Лажец

        Населбата се наоѓа на крајниот јужен дел на Битолско Поле, на 16 км оддалеченост од Битола. Атарот на селото допира до државната граница со Р Грција. Селото има рамничарски карактер.

       Од Лажец емигрирала значителна популација, па затоа селото минало од голема (во 1953 година имало 1 220 жители), а подоцна во средна населба. Така селото во 2002 г. имало 302 жители. Вкупната емигрирана популација од селото изнесува над 1 000 лица. Најмногу од населението се иселило во Битола, Турција, Шведска и прекуокеанските земји.

        Во селото има црка Св. Димитриј, обновена во 1961 г. и еден манастир Св. Петка. Слави на селото се Митровден и Бајрам.

Цркви и Манастири

Св. Димитриј

Св. Петка