Барешани

        Селото се наоѓа под источната падина на Баба Планина, на јужната страна од Битолското Поле. Селото е ридско и лежи на 660 м надморска височина. Лоцирано е непосредно до второстепен локален пат, а од Битола е оддалечено 12 км.

        Според легендата првите доселеници во ова село биле од полето, т.е. од оние места каде имало бари. Ова придонело жителите на оваа општина да ги викаат барешани, а селото Барешани.

        Во 1961 година селото броело 498 жители, а во 2002 година 205 жители. Голем број барешанци се иселени во Битола, Скопје, прекуокеанските земји и Европа.

        Во селото храмот е посветен на Св. Димитриј, а манастирот на Св. Меркуриј.

Цркви и Манастири

Св. Димитриј

Манастир Св. Меркуриј