Оптичари

        Според една легенда се кажува дека жителите на оваа населба прозиведувале опинци, односно биле опинчари,  па со текот на времето овој збор се трансформирал во денешното име.

        Селото е рамничарско, на 577 м надморска височина. Од Битола е оддалечено 9 км. Оптичари е средна по големина населба. Максималниот број од 851 жител е регистриран во пописот од 1981 г. Во 2002 г. бројот се намалил на 317 жители. Населението се иселило во Битола, Скопје, прекуокеанските земји и Европа.

        Ден на селото е Атанасовден (15 мај).

Цркви и Манастири

Св. Архангел Михаил

Св. Ѓорѓи

Св. Спас

Параклис - Св. Никола